เรื่องราว Serif Typeface

ตัวหนังสือ(Typography) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพิ์หรือสื่อดิจิทัล รูปแบบตัวหนังสือก็มีหลายแบบในปัจจุปัน แต่ในบทความนี้จะพูดถึงอยู่สองแบบใหญ่ๆนั้นคือ

Read More