Monthly Archive: February 2017

isometric vector

วาด isometric ใน illustrator

คลิบนี้จะสอนการสร้างเส้นร่างเพื่อสร้างสร้างรุปทรงสามมิติแบบ isometric จากตัวอย่างเราจะมาวาดรูปทรงบ้านแบบง่ายๆในเบื้ิองต้น มีการใช้เครื่องมือการพ่นวัตถุเพื่อสร้างหญ้า เพื่อให้ทำงานได้รวดเร็วกว่าการที่จะมานั่งก็อบปี้ทีละอัน สามารถนำความที่นี้ไปใช้ในการสร้างแผนที่ สามมิติ หรือ การวาด ผังเมือง...

icecream vector

Live : การเขียน ไอติม แบบเต็มๆ ใน illustrator

คลิบนี้มีวัตถุประสงค์ในการสอนเรื่องการไล่สี (gradient) ให้กับวัตถุที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้เห็นถึงหลักการใช้ใช้งาน และสามารถนำลักษณะการไล่สีไปใช้ให้รูปทรงดูมีน้ำหนักมากและมิติขึ้น คลิบนี้ยังมีการใช้เครื่องมืออีกหลายเครื่องมือที่ลดขั้นตอนในการทำงานเช่น เครื่องมือ spray หรือ พ่นวัตถุ...

basic illustrator

เริ่มต้นการใช้ illustrator cc ได้ที่นี่ เริ่มจาก basic

การทำงานสื่อสิ่งพิมพ์นั้น หรืองานกราฟฟิกนั้นโปรแกรมพื้นฐาน หรือ เครื่องมือที่เหล่านักออกแบบควรรุ้จักนั้นมีอยู่สองโปรแกรมโดยเบื้องต้น หนึ่งในนั้นคือโปรแกรมอีลาสเตรเตอร์ (illustrator) จากข่าย adobe ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการวาดหรือสร้างงานกราฟฟิก หรือสร้างรูปทรงตัดทอน...