แกะกล่อง Emotiv Epoc+ และ Extender เครื่องตรวจจับคลื่นสมอง EEG กิจกรรมที่เกิดขึ้นในสมอง ลองดูครับ

Jam

ตั่งใจให้ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ การแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่

You may also like...