เรื่องราว Serif Typeface

serif

ตัวหนังสือ(Typography) เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพิ์หรือสื่อดิจิทัล รูปแบบตัวหนังสือก็มีหลายแบบในปัจจุปัน แต่ในบทความนี้จะพูดถึงอยู่สองแบบใหญ่ๆนั้นคือ Serif และ San-Serif และจะอธิบายในบริบทของตัวหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นซึ่ง ตัวหนังสือแบบมีเชิง หรือแบบ Serif นั้นก็ยังมีหลายรูปแบบอีกด้วยตามยุคตามสมัยการเวลา ซึ่งสามารถแยกออกมาได้หลายประเภท เช่น Old style(Traditional), Transition, Modern และ พวก Slab Old style Serif (Traditional) นั้นก็เป็นแบบดั้งเดิมสมัยก่อนเลย เป็นรุ่นแรกๆ เช่น ฟอนต์ตระกูล Garamond นั้นออกแบบมาเพื่อสำหรับการอ่านในสมัยนั้น ให้อ่านได้ง่าน ตัวลักษณะตัวอักษรก็จะมีเชิงถ้าสังเกตุดูเชิงตรง serif นั้นฐานจะไม่เท่ากัน (Asymmetry) เชิงส่วนบนตัวหนังสือนั้นจะมีคนโค้งมน ในส่วนความหนาบางของตัวอักษรมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไม่มาก ถ้าเราสังเกตุดูในส่วนของStress(ส่วนที่บางของตัวหนังสือ) เช่นที่ตัวโอนั้น จะเห็นได้ว่าการ Stress นั้นจะเอียงค่อนข้างมาก ซึ่งตัวอักษรแบบ old style นั้นอ้างอิงก็ตัวหนังสือสมัยโบราณฟอนต์แนว Old style Serif เช่น Garamond, Goudy Old […]