Category: Adobe Illustrator

การตัดทอนโดยใช้ Golden Ratio แบบวงกลมเข้าช่วย By designdeedee

วีดีโอสาธิตและอธิบายเรื่องการตัดทอนวัตถุอย่างคร่าวๆและการทำงานโดยใช้ รูปทรงเลขาคณะและ การใช้ทฦษฎีของ Golden Ratio หรือ อัตราส่วนทองคำเข้าช่วยในการตัดทอนเพื่อให้ได้รูปทรงที่สวยงามขึ้น

การใช้ Pathfinder ใน illustrator By designdeedee

ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ รวม ตัด ก็ต้องไม่ลืมเครื่องมือใน pathfinder ของโปรแกรม illustrator ที่จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นแล้วสมบรูณ์ขึ้นอย่างง่ายดาย

portrait vector

การวาดหน้าคน ใน illustrator พร้อมคำอธิบาย

คลิบนี้จะอธิบายการวาดหน้าคนจากคลิบก่อนที่เป็น time lapse ก็จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการวาดมากขึ้นว่าาดอย่างไรตรงไหนทำอย่างไรครับ คลิบก่อนหน้า time lapse

illustrator portrait

self portrait in illustrator

วาดใน illustrator หลายหลายเครื่องมือ ปรกติใช้แต่ pentool และบางครั้งใช้ brush ช่วยด้วยเล็กน้อย

scale

การรักษาสัดส่วนของเส้นและขอบมนเวลาย่อขยายวัตถุ

มาดูเรื่อง การรักษาสัดส่วนของเส้นและขอบมนเวลาย่อขยายวัตถุ ในเครื่องมือนี้สำคัยมากสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เครื่องมือนี้ที่สำคัญต่อการย่อวัตถุ เราจึงต้องใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น

ตัดต่อเส้น

วิธีการตัดต่อเส้นใน illustrator

เครื่องมือนี้เราใช้ในการตัดเส้นที่ไม่ต้องการออก ได้อย่างง่ายดายและ ต่อเส้นที่เราต้องการให้เป็นเส้นเดียวกันได้อย่างง่ายดาย