Category: Uncategorized

ทาสน้องแมว วาดสีน้ำง่ายๆ

การวาดสีน้ำแนวของผมตามคลิบนี้ จากวีดีโอ สังเกตุนั้นเราร่างภาพเสร็จ ผมจะลงไล่สี เช็คแสงเงาทั้งหมดโดนใช้สีฟ้าเพื่อคลุมโทนทั้งหมด ก่อน โดยการเว้นพื้นที่สีขาวไว้เลยไม่ต้องลงสีในส่วนที่โดนแสงมาก เมื่อไล่โทนแสงเงาแล้วนั้น ผมจะลงสีจริงของตัววัตถุลงไป แต่...