Tagged: กราฟฟิก

Quick self portrait in photoshop cc

Quick self portrait in Photoshop cc วีดีโอนี้เป็นการสาธิตการวาดรุปและลงสีใน photoshop cc  การลงสีแบบนี้อาจจะดูเข้มแต่ admin ต้องการให้มันมี contrast ที่จัดจ้าน เลยออกมาเป็นแบบนี้ ส่วนมากใช้ overlay layer มันจึงกัดภาพ ให้สีเข้มขึ้นครับ

How brands use color

ในการออกแบบ โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ตราสินค้า การเลือกใช้สีมีส่วนสำคัญ เนื่องจากสีสามารถสร้างความรู้สึกในใจของผู้บริโภคในการจดจำตราสินค้านั้นๆ โดยสีที่ตราสินค้ามักนำมาใช้นั้นสามารถสื่อถึงความหมาย และอัตลักษณ์ ตัวตนที่แตกต่างกันของแต่ละตราสินค้าต่างๆ และสามารถอธิบายได้ตามหลักจิตวิทยาสี ดังนี้ สีแดง แสดงถึงอำนาจ ความเร่าร้อน ความลุ่มหลง ตื่นเต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้างความรู้สึกเร่งด่วนอีกด้วย สีฟ้า คือตัวแทนของความสงบ ความซื่อตรง การมีตรรกะ มีความห่วใย และความน่าเชื่อถือ สีเหลือง เพื่อสื่อสารว่า ตราสินค้า มีความสนุกสนาน มีความเป็นมิตร มองโลกในแง่ดี มีความมั่นใจ สีเหลืองเป็นสีที่สร้างความน่าสนใจ แต่ในทางกลับกันก็เป็นสีที่มักใช้เพื่อเตือนเช่นกัน สีเขียว สื่อสารถึงความอ่อนเยาว์ ความสดชื่น ความห่วงใยในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

วาดการตูน

การทำลายกราฟฟิกรูปการตูนตั้งแต่ต้นจนจบ

คลิบนี้จะให้ดูขั้นตอนการทำงานตั่งแต่ต้น เริ่มตั่งแต่การวาดรูปลงบนกระดาษ จนนำเข้าไปในคอมพิวเตอร์ เพื่อลากลายและทำลวดลายกราฟฟิกต่างๆ ว่าทำกันอย่างไร