Tagged: ตัดทอน

ตัดทอนภาพเป็นลายกราฟฟิก

เทคนิคในการตัดทอนภาพ

มาดูคลิบนี้นะครับจะเป็นการตัดทอนรุปภาพให้เป็นลวดลายกราฟฟิก เราต้องนำไปปรับต่อไปเรื่อยๆๆเพิ่มลดลายละเอียด ต้องหัดทำบ่อยๆ แล้วมันก็จะง่ายและเร็วขึ้น