Tagged: หน้าใส

แต่งหน้าใส

เทคนิคแต่งหน้าใส photoshop ยากอีกนิส

บทความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการทำหน้าใสเพื่อเรียนรุ็เครื่องมือในการทำงานนะครับ มาคลิบนี้เราเพิ่มเติมทำให้ดู advance ขึ้นมาอีกหน่อย โดนใช้ surface blur ลองชมนะครับ

ตกแต่งหน้าใส

การตกแต่งหน้าใสด้วย photoshop

คลิบนี้เป็นคลิบยอดนิยมเลยทีเดียว เกี่ยวกับการตกแต่งภาพให้หน้าใส ดูเนียนขึ้น เทคนิคดังกล่าวเป็นเทคนิคเริ่มต้นนะครับผม เพื่อเรียนรูปในการทำงานในส่วนต่างๆของ photoshop