Tagged: อีลาส

scale

การรักษาสัดส่วนของเส้นและขอบมนเวลาย่อขยายวัตถุ

มาดูเรื่อง การรักษาสัดส่วนของเส้นและขอบมนเวลาย่อขยายวัตถุ ในเครื่องมือนี้สำคัยมากสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เครื่องมือนี้ที่สำคัญต่อการย่อวัตถุ เราจึงต้องใช้มันอย่างถูกต้องเพื่อการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น

ปากกา ใน อีลาส

เรื่องของปากกาใน illustrator

มาดูการใช้ปากกาใน illustrator บ้างนะครับ แตกต่างจาก photoshop นะครับ ปากกาในโปรแกรม illustrator นั้นเอาไว้ใช้สร้างวัตถุ หรือสร้างงาน...

เริ่มต้นกับอีลาส

เริ่มต้นกับ illustrator

มาดูวิธีการใช้ illustrtor แบบเริ่มต้นเลยนะครับ  พูดถึงเรื่อง Basic  พื้นฐาน กันแบบเบื้องต้นเลย รีวิวเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานการอย่างง่าย