Tagged: เบื้องต้น

How brands use color

รวบรวมมาจาก How Brands Use Color from Ogilvydo: http://bit.ly/1Vy6lkP และhttp://www.designbolts.com/2015/12/19/10-best-2-color-combinations-for-logo-design-with-free-swatches/ ผู้แปล...

ตัดต่อ

ตัดต่อ ในphotoshop

มาลอง ตัดต่อ รูปใน photoshop เป็นพื้นฐานที่ดีในการตัดต่อรูป นะครับเรียนรู้หลายเครื่องมือในการใช้งานในโปรแกรม photoshop

เริ่มต้นกับอีลาส

เริ่มต้นกับ illustrator

มาดูวิธีการใช้ illustrtor แบบเริ่มต้นเลยนะครับ  พูดถึงเรื่อง Basic  พื้นฐาน กันแบบเบื้องต้นเลย รีวิวเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานการอย่างง่าย