Tagged: ไฟล์

file format

เรื่องของนามสกุลไฟล์

Jpg เป็นไฟล์รูปภาพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็กปต่ คุณภาพของภาพยังดีอยู่ เมื่อเวลาเราเซพรูปเราสามารถเลือก ขนาดไฟล์ที่เราต้องการได้ ดีเลย Gif เป้นไฟล์ภาพ และ...