Tagged: ai

องค์ประกอบการออกแบบให้ปัง! By designdeedee

ในคลิบนี้จะพูดอธิบายจากคำถามน้องๆที่ได้ออกแบบมาให้ดูเพราะอย่างนั้นจึงได้ทำคลิบบรรยายแบบคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการออกแบบ และองค์ประกอบการออกแบบว่าต้องใส่ใจ ตรงไหนและทำเพื่ออะไร มือใหม่ควรเริ่ม ตัวอย่างเป็น layout นะ

การตัดทอนภาพเป็นกราฟฟิกจากรูปเบื้องต้น by designdeedee

ถ้าจะเริ่มทำงานกราฟฟิกเราควรรูู้จักการตัดทอนรูปทรง จากภาพหรือวัตถุที่เราได้เห็น หลักจากตัดทอนแล้วควรมีลักษณะหรือรูปทรงที่ดูเรียบง่ายขึ้น ลองศึกษาวิธีการทำได้จากวีดีโอคลิบนี้เลย