Tagged: art brush

portrait vector

การวาดหน้าคน ใน illustrator พร้อมคำอธิบาย

คลิบนี้จะอธิบายการวาดหน้าคนจากคลิบก่อนที่เป็น time lapse ก็จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการวาดมากขึ้นว่าาดอย่างไรตรงไหนทำอย่างไรครับ คลิบก่อนหน้า time lapse

illustrator portrait

self portrait in illustrator

วาดใน illustrator หลายหลายเครื่องมือ ปรกติใช้แต่ pentool และบางครั้งใช้ brush ช่วยด้วยเล็กน้อย

art brush

การวาดตัวการตูนโดยใช้ art brush ใน illustrator

วีดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ art brush ในการสร้าง หลังจากในคลิบอื่นเราได้พูดถึง art brush มามากพาสมควร คลิบนี้เป็นคลิบแสดงการทำงานตั่งแต่ต้นยันลงสีจบอย่างรวดเร็ว

ลงสี

ลงสี หลังวาดเส้นโดยใช้ art brush

ถ้าได้ติดตามคลิบก่อนหน้านี้จะเข้าใจถึง การใช้ art brush ซึ่งเรานำมาวาดในงานนี้ และคลิบนี้เรามาบอกถึงวิธีการลงสีว่าทำอย่างไรหลังจากวาดเส้นเรียบร้อย