Tagged: brush

art brush

การวาดตัวการตูนโดยใช้ art brush ใน illustrator

วีดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ art brush ในการสร้าง หลังจากในคลิบอื่นเราได้พูดถึง art brush มามากพาสมควร คลิบนี้เป็นคลิบแสดงการทำงานตั่งแต่ต้นยันลงสีจบอย่างรวดเร็ว

wacom

วิธีการใช้ Calligraphic Brush กับ wacom

คลิบนี้เสียงเบาเล็กน้อย มาดูวิธีการติดตั่ง และปรับแต่งเส้นเพื่อใช้กับเมาส์ปากกกานะครับ เราจะใช้ calligraphic brush ในการทำครับ ต้องมีเมาส์ปากกา wacom ด้วยนะครับ