Tagged: minimal

email mini

หลักแนวคิดมินิมอลกับยุคดิจิทัล

ในการใช้ชีวิตแบบมินิมอลในยุคดิจิตอลนั้นไม่ได้มีการเกณฑ์ หรืออะไรมากมายแต่เรานำแนวคิดการใช้การอยู่อาศัยแบบน้อย ไม่ยุ่งเหยิงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตในยุคดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์มือถือ Application ในมือถือ หรือการจัดเก็บอีเมลต่างๆ ซึ่งแนวคิดนี้ของมินิมอลนั้นจะให้ความสำคัญกับเวลา สิ่งที่ควรทำมากเท่านั้น ในสิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์ หรือไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นต่อชีวิตก็จะไม่นำมาไว้ในเครื่องอุปกรณ์มือถือ...

jamminimal

แนวคิดมินิมอลกับการดำเนินชีวิตของผม

การใช้ชีวิตในปัจจุบันของผมนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากจากสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับแนวคิดใหม่การอยู่อย่างเรียบง่าย หรือที่เรียกว่าแนวคิดมินิมอล คือการอยู่อย่างเรียบง่ายมีของใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นไม่มีของซ้ำกัน เพื่อลดความยุ่งเหยิงในชีวิตเพราะบางอย่างเรามีมากจนเกินไปและมีมากจนเกินความจำเป็นดังนั้นหลับแนวคิดนี้จะมีสิ่งของแค่เพียงจำเป็นแค่เท่านั้นแหละเป็นสิ่งของที่เราชอบส่งผลดีต่อจิตใจของเรา เราก็จะเก็บไว้ได้ ผมได้ลองหลักการนี้อยู่มานานแล้วพอสมควร ทำให้เกิดความเรียบง่ายในชีวิตสิ่งของลดน้อยลง และได้แบ่งปันมากขึ้น ได้ให้สิ่งของที่เราไม่จำเป็นได้รู้จักกับการให้การบริจาคมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัว และให้เวลากับชีวิตของตนเองมากขึ้น...