Tagged: simplify

การตัดทอนภาพเป็นกราฟฟิกจากรูปเบื้องต้น by designdeedee

ถ้าจะเริ่มทำงานกราฟฟิกเราควรรูู้จักการตัดทอนรูปทรง จากภาพหรือวัตถุที่เราได้เห็น หลักจากตัดทอนแล้วควรมีลักษณะหรือรูปทรงที่ดูเรียบง่ายขึ้น ลองศึกษาวิธีการทำได้จากวีดีโอคลิบนี้เลย

ตัดทอนภาพเป็นลายกราฟฟิก

เทคนิคในการตัดทอนภาพ

มาดูคลิบนี้นะครับจะเป็นการตัดทอนรุปภาพให้เป็นลวดลายกราฟฟิก เราต้องนำไปปรับต่อไปเรื่อยๆๆเพิ่มลดลายละเอียด ต้องหัดทำบ่อยๆ แล้วมันก็จะง่ายและเร็วขึ้น