Tagged: speed

art brush

การวาดตัวการตูนโดยใช้ art brush ใน illustrator

วีดีโอนี้สาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ art brush ในการสร้าง หลังจากในคลิบอื่นเราได้พูดถึง art brush มามากพาสมควร คลิบนี้เป็นคลิบแสดงการทำงานตั่งแต่ต้นยันลงสีจบอย่างรวดเร็ว