Tagged: wacom

portrait vector

การวาดหน้าคน ใน illustrator พร้อมคำอธิบาย

คลิบนี้จะอธิบายการวาดหน้าคนจากคลิบก่อนที่เป็น time lapse ก็จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการวาดมากขึ้นว่าาดอย่างไรตรงไหนทำอย่างไรครับ คลิบก่อนหน้า time lapse

wacom

วิธีการใช้ Calligraphic Brush กับ wacom

คลิบนี้เสียงเบาเล็กน้อย มาดูวิธีการติดตั่ง และปรับแต่งเส้นเพื่อใช้กับเมาส์ปากกกานะครับ เราจะใช้ calligraphic brush ในการทำครับ ต้องมีเมาส์ปากกา wacom ด้วยนะครับ